Nya administrativa rutiner

Under hösten kommer Storsjöbygdens fiber att köra igång ett nytt system för administration. Jens Hjalmarsson, kassör i föreningen, och Irene S, tidigare ekonomiansvarig, har förberett länge för övergången, som förhoppningsvis ska bli så smärtfri som möjligt.

- Det är ett system som bland annat ska ge föreningen bättre rutiner och smidigare handläggning av betalningsärenden. 

Jens HjalmarssonExtern hjälp
Från hösten kommer det välrenomerade bolaget Fiberekonomi att sköta om både bokföring och redovisning, samt även alla medlemsärenden som har med ekonomi och fakturor att göra. De är specialiserade inom just ekonomisystem för fiberföreningar, och har en hel del liknande föreningar och samarbetspartners även i Norrland. Göran Elfving är ansvarig.

- Vi kommer att fakturera trippelplay, nätavgift och medlemsavgift, och det blir en del nya möjligheter för medlemmarna, som kan välja någon av nedanstående betalningssätt:

Autogiro
Abonnenten går in i sin Internetbank och ger ett ”Medgivande om Autogiro”.
Vi skapar en faktura per år som skickas till BGC, Bankgirocentralen, för att dras i 12 lika delar från abonnentens bankkonto per den 1:a bankdagen i varje ny månad.
En avi skickas via e-post till abonnenten med information om hur mycket pengar som kommer att dras från bankkontot och med uppmaning att det måste finnas täckning på kontot på betalningsdagen.

E-faktura
Abonnenten går in i sin Internetbank och begär att få e-faktura från oss.
Fakturering görs en gång per kvartal och fakturan hamnar i abonnentens internetbank för betalning. Abonnenten kan själv välja om automatisk betalning ska göras.

E-postfaktura
Faktura skickas en gång per kvartal som bifogad pdf-fil via e-post.
Abonnenten lägger själv in fakturan för betalning i sin Internetbank.

Brevfaktura
Faktura skickas en gång per kvartal via brev till abonnenten. Abonnenten gör själv betalningen på lämpligt sätt.
En faktureringsavgift kommer att tillkomma på abonnentens faktura, eftersom detta är ett kostsamt faktureringssätt.

 

Faktureringsperioder:
Faktureras Betalas Tjänster från till Kommentar
01-nov 01-dec 01-jan 31-mar Årsfaktura för medlemsavgift och Autogiro samt e-faktura, e-postfaktura och brevfaktura.
1-feb 01-mar 01-apr 30-jun E-faktura, e-postfaktura och brevfaktura.
01-maj 01-jun 01-jul 30-sep E-Faktura, e-Postfaktura och brevfaktura.
01-aug 01-sep 01-okt 31-dec E-faktura, e-postfaktura och brevfaktura.

 

Dröjsmål med betalningar
Även framgent kommer påminnelse att gå ut skriftligen, och vid utebliven betalning, skickas inkasso ut. Lägg därför gärna in ovanstående datum i er planering, för att undvika dröjsmål och extraavgifter.

 

Redovisning
Fiberekonomi kommer även att ansvara för skatter och deklaration.

 

Slutligen
Vi i planeringsgruppen hoppas att alla ska hitta något betalningsalternativ som passar, och att medlemmarna ser fördelarna med det nya systemet. Vid frågor så är ni välkomna att kontakta Jens Hjalmarsson, hjalmarsson.jens(a)gmail.com eller Göran Elfving på Fiberekonomi, mail(a)fiberekonomi.se, Telefon: 033-12 77 70. Det finns mer information att ta del av på Fiberekonomis hemsida...

 

 

 

 

 

God och driftsäker försörjning av tele, data och elkraft krävs för att vår landsbygd ska utvecklas och vara attraktiv att bo och leva i. Kraven på företag att kunna sköta sin verksamhet på ett rationellt och snabbt sätt via Internet är stora.

Storsjöbygdens byanät ekonomisk förening arbetar för att överbrygga glappet mellan tillgång och efterfrågan på bredbandsinfrastruktur genom att bygga och förvalta ett accessnät för samhällena och byarna runt omkring Långviksmon.

Byanätet kopplar samman fast-, fritidsboende och företag med Internet för tillgång till bredband, TV och telefoni. I dagsläget har nätet övergått i en driftsorganisation som administrerar, underhåller och utvecklar bredbandsnätet med syfte att tillhandahålla högkvalitativt bredband till sina medlemmar. Aktuellt medlemsantal (2020) ca 200 st.