God och driftsäker försörjning av tele, data och elkraft krävs för att vår landsbygd ska utvecklas och vara attraktiv att bo och leva i. Kraven på företag att kunna sköta sin verksamhet på ett rationellt och snabbt sätt via Internet är stora.

Storsjöbygdens byanät ekonomisk förening arbetar för att överbrygga glappet mellan tillgång och efterfrågan på bredbandsinfrastruktur genom att bygga och förvalta ett accessnät för samhällena och byarna runt omkring Långviksmon.

I dagsläget har nätet övergått i en driftsorganisation som administrerar, underhåller och utvecklar bredbandsnätet med syfte att tillhandahålla högkvalitativt bredband till sina medlemmar. Aktuellt medlemsantal (2022) ca 200 st.