Beställa tjänster - Beställa och aktivera med öppen fiber


ÖPPEN FIBER

I dagsläget (2022) finns det 22 tjänsteleverantörer att välja bland i det öppna fibernätet, med ett tjänsteutbud som varierar i omfattning, pris, uppsägnings- och bindningstid. Endast Telia, Boxer, erbjuder, TV-tjänst, i byanätet.

Titta in på Bredbandswebben för mer information vad som finns att välja på. Var uppmärksam på villkoren innan du väljer och tecknar avtal, då information bindningstid kan skilja sig mellan den som ges på en tjänsteleverantörs webbsida och den som förmedlas från kundtjänst.

För att underlätta byta av tjänsteleverantör, får uppsägningstiden på privatabonnemang max vara högst en månad. Däremot är det fortfarande tillåtet att avtala om bindningstid, för konsumenter får den dock vara maximalt 24 månader. (enligt PTS, lagen om elektronisk kommunikation)

Utbud Öppen fiber