Beställa tjänster - Övrigt


Övrigt

 

BETALNINGSANSVAR

Som fastighetsägare/medlem är du betalningsskyldig för fastighetens fiberuppkoppling (nätavgift) Avgiften är för närvarande 600:-/år, och faktureras en gång per år. Avgifterna går till täcka driftskostnader och underhåll, och fastställs varje år, utifrån föreningens ekonomi. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR

För du ska kunna beställa tjänster måste den vita mediaomvandlaren/fiber-konvertern/fiber-uttaget som sitter på insidan väggen, vara strömsatt. (ansluten till ett vägguttag) Tecknet på att er fastighet/bostad är sammanlänkad med byanätet hittar ni på omvandlaren/fiberkonvertern. När FO-lampan lyser är det fritt fram....

 

FASTIGHETSNÄTET

Så här sätter ni upp ert fastighetsnät för trippelplay...

- Från fiberuttaget/fiberkonvertern till router
- Från router till enheterna enligt skiss
Enheterna sammankopplas med vanlig nätverkskabel.

(Routern har även en trådlös sändare, om man har utrustning som kan ta emot wifi-signaler.)

När det gäller TV och Telefoni kan det skilja vilka enheter som används och hur de kopplas samman. Kontakta i första hand Telia om frågor uppstår.

 

ÖPPEN FIBER

Alla med öppen fiber möts av följande...

 

Bara att välja leverantör och tjänster...

 

Lycka till med installation och beställning!