Bli medlem - Medlemsansvar

ÄGARBYTE & FLYTT

I samband med att en fastighet byter ägare anmäls ägarbytet till föreningen.

Ägarbytet måste anmälas direkt till oss eftersom vi inte får information om husförsäljningar via något centralt register. När den nya ägaren övertagit fastigheten övergår betalningsansvaret till denna.

Har den gamla ägaren redan betalt avgiften för fiberuppkopplingen? Reglera i första hand detta med köparen vid tillträdet, alternativt ta upp detta med mäklaren i samband med köpet. Fiberkonvertern tillhör fastigheten/föreningen.

Detsamma gäller flytt inom föreningens område.

Tänk på att meddela om förändringarna i god tid, då uppsägningstiden är tre månader. Komplettera adressuppgifterna med från vilket datum flytten ska gälla.

 

UNDERHÅLL OCH REPARATION AV UTRUSTNING

Föreningen sköter om det gemensamma nätet fram till din tomtgräns. Allt innanför faller inom respektive medlems eget ansvar.

Det betyder att om ex. utrustning (mediaomvandlare, fiberkabel, slang, etc.) går sönder innanför din fastighets tomtgräns så åligger det dig att reparera och återställa det som skadats. Detta gäller även en knäckt fiberkabel, vilket kan innebära omblåsning från närmaste kopplingspunkt; en kostnad som då debiteras den enskilde medlemmen.

Kontakta oss om du av någon anledning avser att göra något som påverkar mediaomvandlare, fiberkabel, slang, etc.

 

ÅSKSKYDD

Hemelektronik i allmänhet, och mediaomvandlare och trådlösa routrar i synnerhet, är känsliga för de strömspikar som kan uppstå i samband med blixtnedslag.

En billig försäkring för att skydda sig mot att känslig elektronik går sönder i samband med åska fås genom att man inhandlar ett åskskydd och ansluter den apparaturen som hjälper till att tillhandahålla dina bredbandstjänster, ex. mediaomvandlare, router, basstation för trådlös telefoni, TV-box. Åskskydd finns att köpa på diverse hemelektronikaffärer och på Internet.