Bygget - DOKUMENTATION DEL 1: Markentreprenad och kanalisation


DOKUMENTATION DEL 1

Markentreprenad

 

En viktig del av jobbet är att skylta vid arbetsplatserna. Så här har det sett ut i sommar...

 

 

Herr gårman får konkurrens av herr grävman

 

 

En servicebil för grävarbetet med förnödenheter

 

 

 En grövre typ av slang för stamledningen har placerats ut

 

 

En större maskin plöjer

 

 

För att luckra upp jorden förplöjer man med tjälkrok

 

 

Slang, slang och ännu mera slang. Totalt har över 5 mil slang grävts och plöjts ner

 

 

Så här ser plöjningsaggregatet ut. Den ljusa delen är den som går under jorden. I hålen kommer slang och märkband ut.

 

 

Här ser man plöjningsagregatet i jorden med slangrulle och märkband. Märkbandet sitter någon decimeter ovanför slangen och gör det lättare att upptäcka kabel vid framtida markarbeten. Det finns även möjlighet att strömställa bandet för att kunna lokalisera ledningen utan att gräva fram den. Plöjningsfilm...

 

 

En problemfri dag. Kallmyravägen är plöjd på en dag. En nöjd arbetsledare, Sten-Erik E, NCC, har parkerat maskinen för dagen.

 

 

Slangar och fiber termineras och svetsas ihop i skåp på marken och brunnar under marken. Här har en brunn grävts ner och en märkpinne har placerats intill

 

 

Samma brunn invändigt med dräneringstappar och täta ingångar för slang och fiber

 

 

Efter regn kommer sol. Efter plöjning kommer det kosmetiska ingreppen för att återställa marken. Arbetet sker med en mindre bandgrävare.

 

 

Sven-Erik N, en rutinerad maskinförare "snyggar till" marken

 

 

Spakar och rattar.

 

 

En maskinförares utsikt

 

 

Stora sten-bumlingar som har tagits bort vid markarbetena

 

 

Här ser vi hur jämt och fint det blir efter återställning. Nästan snyggare än det var från början.

 

 

 

Föreningen tackar alla entreprenörer och åkare som varit med och byggt nätet!