Bygget - DOKUMENTATION DEL 3: Inmätning


DOKUMENTATION DEL 3

Inmätning

I systemleverantörens dokumentation skall ingå en digital version av hela nätets exakta sträckning. För ändamålet används GIS (geografiskt informationssystem). GIS-experten Eva och Mikael Gunnarsson från Elteleteknik gick bokstavligen igenom hela nätet.

 

Det gröna märkbanden används inte bara som varnings-system för framtida grävarbeten utan kan i strömsatt tillstånd pejlas in av en spänningsavkännare. Märkbandet strömsätts först av en generator. Sedan går Mikael först och lokaliserar märkbandet,

 

 

varefter Eva följer tätt intill och lägger in fiberledningens sträckning som ett nät av linjer som får sina exakta positioner av ett instrument som består av en GPS-mottagare och en enhet som registrerar positionerna.

 

 

Exaktheten är så hög som 2,5 cm. Linjenätet läggs sedan in över en karta och inkluderas i dokumentationen av nätet. Inmätningen kommer även att registreras i ledningskollen, Sveriges databas för nedgrävda ledningar.