ByggetDOKUMENTATION DEL 1

Markentreprenad

 

En viktig del av jobbet är att skylta vid arbetsplatserna. Så här har det sett ut i sommar...

 

 

Herr gårman får konkurrens av herr grävman

 

 

En servicebil för grävarbetet med förnödenheter

 

 

 En grövre typ av slang för stamledningen har placerats ut

 

 

En större maskin plöjer

 

 

För att luckra upp jorden förplöjer man med tjälkrok

 

 

Slang, slang och ännu mera slang. Totalt har över 5 mil slang grävts och plöjts ner

 

 

Så här ser plöjningsaggregatet ut. Den ljusa delen är den som går under jorden. I hålen kommer slang och märkband ut.

 

 

Här ser man plöjningsagregatet i jorden med slangrulle och märkband. Märkbandet sitter någon decimeter ovanför slangen och gör det lättare att upptäcka kabel vid framtida markarbeten. Det finns även möjlighet att strömställa bandet för att kunna lokalisera ledningen utan att gräva fram den. Plöjningsfilm...

 

 

En problemfri dag. Kallmyravägen är plöjd på en dag. En nöjd arbetsledare, Sten-Erik E, NCC, har parkerat maskinen för dagen.

 

 

Slangar och fiber termineras och svetsas ihop i skåp på marken och brunnar under marken. Här har en brunn grävts ner och en märkpinne har placerats intill

 

 

Samma brunn invändigt med dräneringstappar och täta ingångar för slang och fiber

 

 

Efter regn kommer sol. Efter plöjning kommer det kosmetiska ingreppen för att återställa marken. Arbetet sker med en mindre bandgrävare.

 

 

Sven-Erik N, en rutinerad maskinförare "snyggar till" marken

 

 

Spakar och rattar.

 

 

En maskinförares utsikt

 

 

Stora sten-bumlingar som har tagits bort vid markarbetena

 

 

Här ser vi hur jämt och fint det blir efter återställning. Nästan snyggare än det var från början.

 

 

 

Föreningen tackar alla entreprenörer och åkare som varit med och byggt nätet!

 DOKUMENTATION DEL 2

Fiberblåsning

Vi fortsätter och dokumentera nätbygget. Denna gång ska vi titta närmare på systemleverantörens jobb. Mikael Gunnarsson var ansvarig projektledare på Elteletiknik, som ledde arbetet med tillhandahålla nätets delar, bygga ihop allting, samt kvalitetssäkra.

 

 

Områdesnoden binder ihop kvarter och delområden i nätet. Vissa kabelrör är inte märkta vid nedläggning. Här blåser Christoffer Johansson, Elteleteknik, i ett rör vid en fastighet för att hans kollega vid inblåsnings-utrustningen på andra änden av röret skall kunna veta vilket rör som ska blåsas.

 

 

Filip Linder, Elteleteknik, finns vid andra änden av röret, vid områdesnoden, som binder ihop delar av norra Långviksmon. Han har via Kristoffer lokaliserat vilket rör som skall blåsas och skarvar på ett förlängningsrör som går till blås-utrustningen.

 

 

En härva av gula rör som går ut till varje fastighet. Dessa skarvas sedan ihop med de gröna rören som går till byanätets huvudnod. Här har en fiber (den svarta kabeln) blåsts in i röret. Filip har skarvat ett gult rör för nästa inblåsning.

 

 

Det finns inte alltid ström till hands. Då används ett elverk som förser kompressorn som ska blåsa in fibern, med ström.

 

 

Fibermeter efter fibermeter. I byanätet ligger över 8 mil fiberledning.

 

 

Här går det undan. Vid inblåsningen startas en matarverk som för in kabeln i rören i ett snabbt tempo

 

 

Filip kommunicerar med sin kollega vid andra sidan av röret, över radio i headset.

 

 

I matarverket finns två rullar som matar fram fibern. Här ser vi fibern (svart) komma in nerifrån, och skarvröret (det gula) går till fastigheten. Till höger kommer luft från kompressorn in, som får fibern att dallra. Därmed blir det lättare att föra in fibern.

 

 

Fibern märks med gula markeringsringar och allting dokumenteras noga, för att senare kunna kopplas ihop med rätt port i den aktiva utrustningen.

 DOKUMENTATION DEL 3

Inmätning

I systemleverantörens dokumentation skall ingå en digital version av hela nätets exakta sträckning. För ändamålet används GIS (geografiskt informationssystem). GIS-experten Eva och Mikael Gunnarsson från Elteleteknik gick bokstavligen igenom hela nätet.

 

Det gröna märkbanden används inte bara som varnings-system för framtida grävarbeten utan kan i strömsatt tillstånd pejlas in av en spänningsavkännare. Märkbandet strömsätts först av en generator. Sedan går Mikael först och lokaliserar märkbandet,

 

 

varefter Eva följer tätt intill och lägger in fiberledningens sträckning som ett nät av linjer som får sina exakta positioner av ett instrument som består av en GPS-mottagare och en enhet som registrerar positionerna.

 

 

Exaktheten är så hög som 2,5 cm. Linjenätet läggs sedan in över en karta och inkluderas i dokumentationen av nätet. Inmätningen kommer även att registreras i ledningskollen, Sveriges databas för nedgrävda ledningar.