Nyanslutning av fastigheter - Inför grävning


VIKTIGT!

Var extremt försiktig om du misstänker att det finns en ledning, kabel, eller fiber där du ska gräva. Använd alltid ledningskollen för att ringa in vart ledningarna är nedgrävda.

Vid anläggningen av nätet användes gröna markeringsband, som ligger ca 1 dm över fiberledningen, men det kan finnas avvikelser, så gräv alltid för hand i närheten av nedgrävda ledningar. Den som gräver är ALLTID ansvarig om man gräver av en kabel (såvida inte utsättningen är felaktig eller om ledningsägaren inte satt ut kabel trots att man begärt utsättning via ledningskollen). Att reparera nedgrävd fiberledning kan kosta sexsiffriga belopp.