Ordlista

Vad är en nod? En ordlista för oss som inte vet...

 

ADSL:

En modemteknik som gör det möjligt att skicka upp till 24 Mbit/s genom vanliga kopparledningar för telefoni. Avståndet till telestation m.m. begränsar hastigheten.

 

Bit/s

Bit per sekund är en måttenhet vid dataöverföring. Räknas vanligen i Megabit/s.

 

Brandvägg

Program eller system som skyddar mot intrång.

 

Bredband

Regeringen har nu förordnat att år 2020 skall 90 % av alla innevånare i Sverige ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s. Därför har avsatts ganska stora bidragsbelopp både för kommuner att bygga stamnät och ortsnät och till byalag att kunna bygga byanät.

 

Bredbandsabonnemang

Avtal med tjänsteleverantör om en anslutning till internet via fibernätet.

 

Fiberförening/Byalag

En ekonomisk förening/byalag som företräder alla ingående fastighetsägare gentemot nätägaren och kommunikationsoperatören.

 

Byanät

Det fibernät som föreningen bygger inom den ekonomiska föreningen.

 

Optisk fiber

En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger mycket stor kapacitet och störningsfri överföring. Optisk fiber kan överföra väsentligt mycket mer data än andra bärare som till exempel kopparledning.

 

Fiberoptisk kabel

Isolerad kabel som omfattar ett antal tunna optiska fibrer av glas, exempelvis 48 par (96 fibrer). I Sverige är de flesta stamnät och moderna stadsnät uppbyggda med fiberoptiska kablar. En fiberoptisk kabel är i dagsläget det som har störst potential när det gäller överföringshastighet.

 

IP-telefoni

IP-telefoni är telefoni via Internet. Till skillnad från traditionell telefoni sker överföringen uppdelad i datapaket.

 

Kanalisation

Rör eller slangar som är avsedda för att lägga ned en fiberoptisk kabel i. Dessa rör grävs sedan ner i marken.

 

Kommunikationsoperatör

En kommunikationsoperatör hyr fiber i stamfibernätet och ansluter byanät och företag till stamfibernätet. En kommunikationsoperatör erbjuder också bredbandsabonnemang/tjänster.

 

Kommunikationsnod

En kommunikationsnod (nod) är en sammankopplings- eller knutpunkt i ett bredbandsnät. I noden kopplas byanätet samman med stamfibernätet.

 

Ortsfibernät

Bredbandsnät inom en tätort. Till ortsfibernätet ansluts fastigheter i lokala nät och företag.

 

Stamfibernät

Bredbandsnät mellan tätorter och landsbygd. Till stamfibernät ansluts fastigheter via lokala byanät.

 

Teknikbod

Mindre byggnad för placering av kommunikationsnod.

 

Tjänsteoperatör

Ett företag som erbjuder tjänster som till exempel Internet, telefoni, tv, hyra filmer, larm, övervakning, datalagring med mera.

 

Öppet nät

Ett bredbandsnät där olika tjänsteleverantörer i konkurrens med varandra erbjuder sina tjänster.